პუბლიკაციები

 

აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ მომზადებული პუბლიკაციები იხ. აქ: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები:

კვლევითი პროექტები

თარგმანები

ტემპუსის ეროვნული ოფისის ანგარიში